خط+رنگ+بافت=تصویرسازی های من

به دنیای نقاشی من خیلی خیلی خوش امدید.

خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست