خط+رنگ+بافت=تصویرسازی های من

به دنیای نقاشی من خیلی خیلی خوش امدید.

خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
6 پست
قلم_نوری
6 پست
سرخ_پوست
1 پست
طرح_17
1 پست
wounded_angel
1 پست
طرح16
1 پست
angel_flowers
1 پست
فرشته
3 پست
طرح_13
1 پست
طرح_12
1 پست
طرح_10
1 پست
طرح_9
1 پست
طرح_11
1 پست
طرح_8
1 پست
طرح_7
1 پست
طرح_6
1 پست
طرح_5
1 پست
طرح4
1 پست
طرح3
1 پست
طرح_2
1 پست
طرح1
1 پست